OM 4 | BAKGRUND OCH MARKNAD

BAKGRUND

4 är ett ungt, kreativt och flexibelt arkitekt/designkontor som startades 2011. Vi har på kort tid etablerat oss och fått stort förtroende med många fina uppdrag. Våra kunder är både företag och privatpersoner och uppdragen spridda över hela Sverige, men merparten av uppdragen finns i Mälardalen.

HELHET

Värdeordet ”helhet” bär vi med oss i alla våra projekt. Helhet skapas av färg, form, textur, ljus, ljud, doft och ibland smak. Vi utgår ifrån våra fem grundsinnen när vi gestaltar byggnader och inredningar. Synen är ett av våra sinnen som hjälper hjärnan att tolka och uppfatta miljön runtomkring oss men våra andra grundsinnen hjälper också till. Hörsel, känsel, doft och smak kan förstärka, men också försvaga de tolkningar hjärnan gör.

Ett kontor, en restaurang, ett hotellrum eller kanske ett vardagsrum uppfattas olika beroende av ljus, ljud och doft. Hur låter ditt företag? Hör av dig till oss så hjälper vi dig att stärka ert företags identitet och varumärke genom inredning!

TJÄNSTER

På 4 jobbar vi inom många tjänsteområden. Det ger oss inspiration och idéer över gränserna. Här är några av de områden eller tjänster vi erbjuder, tveka inte att kontakta oss om ni har några frågor.

BOSTÄDER | KONTOR | HOTELL | RESTAURANG | INREDNING | HANDEL | GRAFISK DESIGN | ILLUSTRATIONER

PROCESS

Varje projekt är unikt men processen kan vara densamma beroende av projekttyp. Genom tydliga och genomarbetade processcheman inom varje tjänsteområde får vi bästa möjliga kontroll och inget lämnas åt slumpen. Vi är ”jobbiga” och för upp alla nödvändiga bitar på bordet och inleder dialoger kring alla frågor.

KVALITET

För oss på 4 är kvaliteten på vårt arbete extremt viktigt, både när det gäller den arkitektoniska såväl den tekniska kvaliteten. Vi har noga utformade checklistor och egenkontroller i alla skeden av byggprocessen. Vår metod innefattar noggranna projektuppföljningar och erfarenhetsåterföringar efter varje genomfört projekt. Vi vet att det blir billigare för våra kunder i slutändan.

BIM & 3D

BIM står för Building Information Model. Det är alltså en 3D-modell med information. En modell kan vara mer eller mindre detaljerad, alltså innehålla mer eller mindre information. Vi på 4 har lång erfarenhet av BIM och började arbeta med det för över 15 år sedan. I alla våra projekt jobbar vi med 3D-modeller för att kunna visualisera för våra kunder men också som ett led i vår kvalitetssäkring. Vi kan i tidiga skeden se komplicerade delar i ett projekt och hantera dem på bästa sätt.

Många av våra erfarna kunder tycker också att det är lättare att förstå och diskutera kring en navigerbar 3D-modell än att bläddra bland flertalet ritningar.