KV. FOCKEN 1 & 2

henrikNyheter

Nu har bygget av Kv. Focken kommit igång och är uppe ovan marknivå. Snart påbörjas leveransen och monteringen av prefab betongväggar. Kul projekt med fyra punkthus och totalt 196 st lägenheter som upplåts som hyresrätter. Beställare är Sveafastigheter bostad AB och entreprenör HMB Construction. 4 har arbetat fram projektet ifrån en av Sveafastigheter vunnen markanvisningstävling.